Vestingpark pad

Een prachtig wandelpad loopt achter ons terras langs met informatiepanelen over de geschiedenis van Bredevoort.

Vestingpark St. Bernardus

Een prachtig wandelpark op de ooit afgegraven verdedigingswallen van Bredevoort.

De rentmeestersfamilie Roelvink was een tijd lang eigenaar van het park en liet er het kenmerkende theehuisje op het oude bastion Vreesniet bouwen. Het rentmeestershuis Sint Bernardus en de tuin werden begin 20e eeuw gekocht door de Bredevoortse priester Bernardus Mulder, die er een gesticht voor onderwijs en ziekenverpleging van maakte. Zo ontstond de tuin van het sanatorium St. Bernardus. Uit deze tijd stammen ook de Lourdesgrot en de tbc-huisjes.

Omstreeks 1933 werd het gebouw een bejaardenhuis en later een verzorgingshuis voor senioren. De tuin werd park en is eigendom van de vereniging Bredevoorts Belang.

In 2015/2016 werd de tuin ingrijpend gerenoveerd door de kap van zieke bomen en de aanplant van nieuwe jonge bomen. Door het park werd een “zwevend” betonnen pad van ruim twee meter breed aangelegd met betonnen elementen die zo’n 25 centimeter boven het maaiveld uitsteken. Het pad vormt een verbinding tussen de voormalige bastions Vreesniet en Treurniet en volgt de ligging van de bedekte weg die voor de vroegere stadswal lag. Hierdoor worden de oorspronkelijke contouren van de vestingwerken van Bredevoort goed zichtbaar in het park. Vanuit het park is er een fraai uitzicht over het schootsveld buiten Bredevoort.

In 2023 werd er een nieuw toegangspad aangelegd dat ’t Zand verbindt met het Vestingpark Sint Bernardus. Gemeente Aalten, de provincie Gelderland, de Europese Unie en Leader Achterhoek hebben met een financiële bijdrage dit project mede mogelijk gemaakt.
Dankzij de nieuwe toegang kunnen wandelaars eenvoudig vanuit het centrum van Bredevoort het Vestingpark bezoeken. Het pad loopt aan de rechterkant van De Heerlyckheid door de voormalige tuin naar het Vestingpark. Langs een deel van het pad zijn informatiepanelen aangebracht waarop informatie over de historie van Bredevoort staat aangegeven. Met de komst van het pad zijn het historische centrum en het Vestingpark nu echt met elkaar verbonden. 

CHECK
ROUTE
ARRANGEMENTEN
CONTACT